Sources

Ben White: Nice Woody Allen reference RT“@ezraklein: Markets to Washington: You know nothing of our work. http://t.co/ZZukzis6 (via @Neil_Irwin)”

Ezra Klein: Markets to Washington: You know nothing of our work. http://t.co/NpH3jTW0 (via @Neil_Irwin)

Comments